प्रदेश सरकार
उधोग, पर्यटन, वन, तथा वाताबरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालाय

डिभिजन वन कार्यालय,गोरखा

डाउनलोड
बन क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यन्वयन मापदण्ड 2021-03-18

बन क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यन्वयन  मापदण्ड

गोर्खा जिल्लाको पन्चबर्षीय बन व्यवस्थापन कार्ययोजना (७६/७७ - ८०/८१) 2021-03-18

गोर्खा जिल्लाको पन्चबर्षीय बन व्यवस्थापन कार्ययोजना (२०७६/७७ - २०८०/८१)

Image अशोक कुमार श्रेष्ठ
९८५६०४०१३६
shrestha_ak1@hotmail.com
Image महेश पौडेल
९८४६१४६८०५
poudelmahesh1993@gmail.com

डिभिजन वन कार्यालय

गोरखा बजार , गोरखा

०६४-४२०१३६

gordfo@dfo.gov.np

Werbung: pureblack.de