प्रदेश सरकार
उधोग, पर्यटन, वन, तथा वाताबरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालाय

डिभिजन वन कार्यालय,गोरखा

ऐन तथा नियमावली
नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली 2021-03-19
नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ 2021-03-19

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७

वाताबरण संरक्षण ऐन २०७६ 2021-03-19

वाताबरण संरक्षण ऐन २०७६

बन ऐन २०७६ 2021-03-19

बन ऐन २०७६

Image अशोक कुमार श्रेष्ठ
९८५६०४०१३६
shrestha_ak1@hotmail.com
Image महेश पौडेल
९८४६१४६८०५
poudelmahesh1993@gmail.com

डिभिजन वन कार्यालय

गोरखा बजार , गोरखा

०६४-४२०१३६

gordfo@dfo.gov.np

Werbung: pureblack.de