प्रदेश सरकार
उधोग, पर्यटन, वन, तथा वाताबरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालाय

डिभिजन वन कार्यालय,गोरखापरिचय

नेपाली कन्टेन्ट 

 

गोर्खा जिल्लाको पन्चबर्षीय बन व्यवस्थापन कार्ययोजना (७६/७७ - ८०/८१) 2021-03-18
बन क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यन्वयन मापदण्ड 2021-03-18
स्वत:प्रकाशन २०७७/७८ 2021-03-18
Image अशोक कुमार श्रेष्ठ
९८५६०४०१३६
shrestha_ak1@hotmail.com
Image महेश पौडेल
९८४६१४६८०५
poudelmahesh1993@gmail.com

डिभिजन वन कार्यालय

गोरखा बजार , गोरखा

०६४-४२०१३६

gordfo@dfo.gov.np

Werbung: pureblack.de